ePUAP to skrót od pełnej nazwy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Platforma ta umożliwia załatwienie wielu spraw w urzędach bez wychodzenia z domu za pomocą Internetu.
Prócz tego system ten umożliwia bieżące kontrolowanie statusu naszych spraw i wniosków, a także odbieranie i wysyłanie urzędowej korespondencji.

Aktualnie ePUAP obsługuje następujące urzędy:
-samorządy, w tym urzędy gminy,
-Urzędy Stanu Cywilnego,
-Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
-Narodowy Fundusz Zdrowia,
-Narodowy Fundusz Zdrowia.
-Urzędy Skarbowe,
-Krajowy Rejestr Karny,
-Urząd Pracy,
-Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych,

Z usług z platformy może skorzystać posiadacz numeru PESEL oraz osoba posiadająca konto na ePUAP, mogąca potwierdzić swoją tożsamość w Internecie.

Aby skorzystać z ePUAP-u wystarczy jedynie wybrać interesującą Cię sprawę, wypełnić wniosek, podpisać go i wysłać.
Korzystanie z platformy możliwe jest niemalże z każdego miejsca. Wystarczy jedynie dostęp do Internetu oraz aktywne konto ePUAP.