Spółki partnerskie to podmioty gospodarcze, które prowadzone są w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzonej pod własną firmą.
Wolny zawód to pojęcie używane w języku prawnym i prawniczym, które kategoryzuje niektóre zawody.

W świetle przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, za wolny zawód uznaje się:
-lekarzy,
-dentystów,
-weterynarzy,
-dentystów,
-felczerów,
-pielęgniarki,
-położne
-architektów,
-tłumaczy,
-nauczycieli.

W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych za wolny zawód uznaje się:
-adwokata,
-aptekarza,
-architekta,
-biegłego rewidenta,
-brokera ubezpieczeniowego,
-doradcy inwestycyjnego,
-doradcy podatkowego,
-inżyniera budownictwa,
-księgowego,
-lekarza,
-lekarza dentysty,
-lekarza weterynarii,
-maklera papierów wartościowych,
-notariusza,
-pielęgniarki,
-położnej,
-radcy prawnego,
-rzecznika patentowego,
-rzeczoznawcy majątkowego,
-tłumacza przysięgłego.