Krajowy Rejestr Sądowy działa w Polsce od 1 stycznia 2001 roku, zastąpił on wcześniej istniejący rejestr handlowy. KRS jest rejestrem publicznym prowadzonym przez określone sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. KRS pełni 2 funkcje – informacyjną i legalizacyjną.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z 3 rejestrów:

  • rejestr przedsiębiorców – składa się z 6 działów, wpisy do niego podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  • rejestr stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych organizacji społecznych i zawodowych,
  • rejestr dłużników niewypłacalnych w nim rejestrowane oraz publicznie ujawniane są przypadki niesolidności lub nieudolności w spłacie długów, oraz informacje o przeprowadzonych egzekucjach administracyjnych i cywilnych, a także ogłoszenie upadłości spółek.

Krajowy Rejestr Sądowy daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega wpisowi do tego rejestru w formie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia. Możliwe jest także uzyskanie elektronicznego odpisu.