Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prawną wśród osób chcących otworzyć własny biznes.
Jakie prawa przysługują wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Prawa wspólników uzależnione są od roli pełnionej w spółce.

Wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiada
– prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu wspólników
– prawo głosu
– prawo do udziału w zyskach
– prawo do nadzoru nad działalnością spółki
– prawo do żądania wyłączenia wspólnika ze spółki, przysługujące grupie wspólników posiadających udziały przekraczające połowę wysokości kapitału zakładowego
– prawo do zbywania udziałów
– prawo do kontroli, tj. wglądu do ksiąg i dokumentów spółki, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ustanowienia w spółce Rady Nadzorczej albo Komisji Rewizyjnej
– prawo do indywidualnej kontroli przez wspólnika może być wyłączone lub ograniczone.