W ramach przypomnienia: REJESTRACJA SPÓŁEK!

***

Spółka cywilna to jedna z najpopularniejszych form prowadzenia własnego biznesu.

Jej istotą jest prowadzenie działalności gospodarczej w sposób kolektywny, czyli najprościej mówiąc zespołowo. Wspólnicy powinni obrać zatem zgodny cel i bezustannie do niego dążyć.

Założenie tego rodzaju spółki jest kwestią stosunkowo prostą, ponieważ po pierwsze rejestrowanie jej nie wiąże się z obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzenie jej podporządkowane jest głównie prawu cywilnemu oraz co więcej otworzyć ją mogą zarówno osoby fizyczne, jak również funkcjonujące już przedsiębiorstwa.
Spółka cywilna posiada także kilka niemałych wad, które skutecznie odstraszają potencjalnych udziałowców. Głównym minusem jest odpowiedzialność całym swoim majątkiem za odpowiedzialność spółki, co więcej dotyczy to też małżonków założycieli.

Dodatkowo spółka cywilna nie ma osobowości prawnej toteż nie posiada własnego majątku i mienia. Z tego powodu całe zobowiązanie znajduje się na rachunku założycieli i to oni są podmiotami prawa. Spółka cywilna ma zatem formę dość metaforyczną. Nie ma określonej formy jest to jedynie rodzaj umowy pomiędzy wspólnikami.