Spółka komandytowo-akcyjna

Pośród licznych spółek osobowych dosyć mało znaną, a ciekawą formą prawną przedsiębiorstwa jest spółka komandytowo-akcyjna. Spółka ta łączy cechy zarówno spółki akcyjnej jak i komandytowej. W jej skład wchodzą komplementariusze […]