Jednoosobowa spółka z o.o.

W Kodeksie spółek handlowych zawarta jest definicja jednoosobowej spółki, mówiąca o tym, że jest to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. W przypadku […]