Spółki partnerskie

Spółka partnerska jest spółką osobową. Wspólnicy tworzą ją w celu wykonywania wolnego zawodu. Wspólnikami mogą być w tym wypadku jedynie osoby fizyczne, które uprawnione są do wykonywania następujących zawodów: adwokata, […]