Świadczymy usługi księgowe dla małych, średnich i dużych firm niezależnie od specyfiki działalności, branży i skali działania. Obsługujemy klientów z całej Polski, świadcząc usługi stacjonarnie oraz zdalnie.

Ceny naszych usług ustalane są indywidualnie i zależne są od:

 • formy prawnej firmy,
 • formy opodatkowania,
 • ilości dokumentów,
 • liczby pracowników,
 • innych dodatkowych czynników.

Prowadzimy działalność w oparciu o Licencję Ministra Finansów oraz ubezpieczenie OC.

W zakres usług księgowych oferowanych przez naszą firmę wchodzą:

 • prowadzenie pełnej księgowości – ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie rozliczeń dla podatku zryczałtowanego,
 • prowadzenie wszelkich rejestrów i ewidencji wymaganych przez organy skarbowe,
 • prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej, sporządzanie i wysyłanie deklaracji do ZUS,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych rocznych i okresowych z uwzględnieniem ulg, zwolnień i odliczeń,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań.

Świadczymy usługi z zachowaniem najwyższych standardów rachunkowości, zapewniając klientom łatwy dostęp do informacji.